Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được tiến hành khi nào ? Chúng tôi cần cung cấp hồ sơ gì để tiến hành gia hạn cho giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và giấy chứng nhận nhãn hiệu gia hạn xong có hiệu lực bao nhiêu năm?

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:
a. Trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận đơn: Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp đơn yêu cầu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
– Xử lý đơn:
+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết địnn từ chối gia hạn.

b. Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu bao gồm:

(1) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (theo mẫu);

(2) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

(3) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện)

(4) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

c. Thời hạn giải quyết: 

01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Cá nhân, tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Cục Sở hữu trí tuệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định gia hạn/từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

h. Lệ phí nhà nước quy định khi gia hạn văn bằng nhãn hiệu

Phí gia hạn Văn bằng: 500.000 đồng (chưa bao gồm phí sử dụng nhãn hiệu) trên 01 nhóm sản phẩm/Dịch vụ gia hạn. (Trong vòng 06 tháng trước khi Văn bằng hết hiệu lực).

Sau thời hạn trên, nếu Chủ đơn có nhu cầu gia hạn Văn bằng thì ngoài Phí gia hạn 500.000 đồng còn phải đóng thêm 10% Phí này cho mỗi tháng nộp muộn (trong vòng 06 tháng kể từ khi Văn bằng hết hiệu lực).

Bạn có thể tham khảo các bài viết có cùng chủ đề:

• Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

• Những vấn đề cần biết về quyền tác giả tại Việt Nam

• Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

• Có bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả?

• Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm?

• Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ