Thủ tục đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài

Khi công ty bạn muốn có một cố vấn chuyên môn, hoặc một Giám đốc là người nước ngoài để giúp cho hoạt động kinh doanh của bạn được phát triển. Trường hợp này, bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Trình tự, thủ tục chúng tôi xin hướng dẫn với bạn cụ thể, chi tiết dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật lao động 2013;
  • Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH;
  • Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

2. Thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

Bước 1: Báo cáo giải trình với Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình.

Bước 2: Nhận thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần xin giấy phép lao động:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

3. Hồ sơ đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

– Giấy chứng nhận sức khỏe

– Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

– Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Các giấy tờ khác có liên quan đến người lao động nước ngoài.

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn