Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ là một trong những thủ tục pháp lý cần được thực hiện để đảm bảo cho quyền lợi của chủ sở hữu, sự bảo toàn nguyên vẹn bản quyền của tài sản sáng tạo đó. Và đối với mỗi một loại hình tài sản sở hữu trí tuệ khác nhau sẽ có những sự khác trong việc chuẩn bị hồ sơ. Bài viết này sẽ giúp bạn có thể biết được khá nhiều vấn đề xoay quanh thủ tục này.

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

Để có thể tiến hành quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ đối với sáng tạo của mình, cá nhân và tổ chức là tác giả của sáng chế, tác phẩm đó phải chuẩn bị cho mình những hồ sơ cần thiết dựa vào tính chất của đối tượng cần được bảo hộ, cụ thể ta sẽ có:

Đăng ký sáng chế

Đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, sẽ bao gồm những loại giấy tờ thủ tục sau:

+ 03 bản tờ khai theo mẫu yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế

+ 03 bản mô tả sáng chế đó, giải pháp hữu ích và yêu cầu bảo hộ

+ 03 bản vẽ, bảng tính toán, sơ đồ ( đây là yếu tố giúp làm rõ bản chất của đối tượng cần bảo hộ nếu trong bảng mô tả không thể lột tả hết)

+ 01 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm khi nó đơn được yêu cầu hưởng quyền quốc tế

+ 01 bản chứng từ nộp lệ phí

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:

+ 03 bản tờ khai theo mẫu yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

+ 03 bản mô tả về kiểu dáng công nghiệp

+ 06 bản vẽ hoặc ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp đó

+ Nếu kiểu dáng công nghiệp đó có chứa nhãn hiệu hàng hóa, thì cần có 1 bản tài liệu xác nhận quyền sở hữu hàng hóa

+ 01 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm khi nó đơn được yêu cầu hưởng quyền quốc tế

+ 01 bản giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn

+ 01 bản chứng từ nộp lệ phí

Đăng ký nhãn hiệu

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa

+ 03 bản tờ khai theo mẫu yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

+ 15 bản mẫu nhãn hiệu

+ 01 bản xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp

+ 01 bản tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp

+ Nếu nhãn hiệu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể, cần 1 quy chế sử dụng nhãn hiệu

+ 01 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm khi nó đơn được yêu cầu hưởng quyền quốc tế

+ Nếu nhãn hiệu có những thông tin về xuất xứ, giải thưởng, huy chương khi nhãn hiệu chứa đựng thông tin đó.

+ Nếu nhãn hiệu có chứa đựng những thông tin riêng, cần có thêm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền

+ 01 bản chứng từ nộp lệ phí

Sau khi chuẩn bị cho mình những thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ theo đầy đủ giấy tờ quy định, tác giả sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp nộp nó đến với Cục SHTT và theo dõi, chờ quá trình xử lý, thẩm định và công bố của Cục.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn