Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh. Sau khi hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động hộ kinh doanh cá thể tại Phòng kinh tế UBND quận, huyện. Chủ hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện thủ tục xin cấp mã số thuế trước khi triển khai hoạt động kinh doanh trên thực tế. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thủ tục đăng ký cấp mã số thuế một cách cụ thể và chi tiết.

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;
  • Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012
  • Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
  • Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;
  • Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

2. Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh

Tờ khai đăng ký thuế;

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

Đối với trường hợp đại diện hộ kinh doanh chưa được cấp mã số thuế cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân (hoặc Căn cước công dân);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

3. Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh

Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế;

4. Thời hạn giải quyết đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc

5. Kết quả thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh:

      Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn