Thủ tục đăng ký bản quyền cho sách mới nhất 2019

Hiện nay, đăng ký bản quyền cho sách đã trở thành một trong những điều tất yếu đối với mỗi tác giả khi sáng tạo, xuất bản một cuốn sách mới. Việc đăng ký bản quyền cho sách giúp cho chủ sở hữu bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ của mình, tránh được mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

1. Đăng ký bản quyền tác giả cho sách là gì?

Đăng ký bản quyền tác giả cho sách được hiểu là việc tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ đối với một tác phẩm sách được sáng tạo ra bởi chính tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

Sau khi được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký, chủ sở hữu tác phẩm sẽ được độc quyền sử dụng tác phẩm đã đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Hình thức và cơ quan cấp Giấy chứng nhận bản quyền sách

– Hình thức đăng ký bảo hộ: Tác phẩm sẽ được đăng ký bảo hộ dưới hình thức tác phẩm sách

– Cơ quan cấp Giấy chứng nhận bản quyền: Cục bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3. Hồ sơ đăng ký bảo quyền sách

a. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

– 02 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký (02 quyển sách đóng quyển in trên Giấy A4); tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

– 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản

b. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

– 02 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký (02 quyển sách đóng quyển in trên Giấy A4); tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố để đăng ký bản quyền;

– 01 Giấy ủy quyền của tổ chức công ty

– 01 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả tác phẩm;

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);(trường hợp nhận chuyển nhượng quyền từ bên khác)

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân)

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai

– Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

4. Thời gian cho việc đăng ký bản quyền sách

Thời gian 7-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy từ hợp lệ.

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn