Thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính

Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế, khoa học công nghệ. Phần mềm máy tính được xem là công cụ không thể thiếu để phát triển khoa học. Vì vậy, việc đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính có ý nghĩa rất quan trọng. Vừa có thể bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ, lại vừa có thể ngăn chặn mọi tranh chấp phát sinh trong tương lai.

1. Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP.

2. Khái niệm về phần mềm máy tính

Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định: Phần mềm hay còn gọi là chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

3. Quy trình đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục bản quyền;

Bước 3: Sau 15 – 20 ngày nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm.

4. Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm

Trường hợp tác giả/đồng tác giả là nhân viên Công ty và thực hiện công việc theo quyết định của Giám đốc Công ty:

– Giấy phép kinh doanh (02 bản sao y công chứng)

– Chứng minh nhân dân của tác giả (02 bản sao y công chứng)

– Hình ảnh tác phẩm (03 bộ đĩa hình chụp giao diện)

– Ba bộ đĩa CD ghi tác phẩm phần mềm

– Bản chuyển giao quyền tác giả

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:

Ngoài các tài liệu nêu trên, bạn cần tài liệu sau:

– 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn