Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Để chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Cụ thể là như nào?

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần có 2 loại ;

+ Hợp đồng theo cách thông thường:

Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền cuả họ ký

Thủ tuc chuyển nhượng cổ phần :

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Hồ sơ chuyển nhượng:

Đối với cổ đông là cá nhân, hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:

– Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

– CMND của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (có bảo sao và bản gốc để đối chiếu)

– Sổ chứng nhận cổ phần của bên chuyển nhượng

– Sổ chứng nhận cổ phần của bên nhận chuyển nhượng (nếu là cổ đông hiện hữu)

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng không trực tiếp làm thủ tục chuyển nhượng)

Đối với cổ đông là tổ chức, hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

– Bản sao công chứng Giấy đăng kí kinh doanh hiện hành

– Sổ chứng nhận của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu bên nhận chuyển nhượng là cổ đông hiện hữu)

– Quyết định hợp pháp của tổ chức về việc cho phép chuyển nhượng cổ phần

– Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đại diện thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu người thực hiện giao dịch không phải là đại diện của tổ chức đó)

* Nếu chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi cổ đông sáng lập thì hồ sơ cần có sẽ theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị đinh 108/2018/NĐ-CP

Bước 2: Lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.

Bước 3: Tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Bước 5: Đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định của pháp luật.

Một số lưu ý :

Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi thông tin của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông.

Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào Sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

+ Thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoáng :

Trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán

Bước 1 Mở tài khoản giao dịch và ký quỹ trước khi tiến hành giao dịch cần ký quỹ

Bước 2:Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch

Bước 3: Sở giao dịch thực hiện khớp lệnh:

Bước 4: Thông báo kết quả giao dịch:

Bước 5: Hoàn thành quá trình chuyển nhượng

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn nắm chắc được các thủ tục khi cần chuyển nhượng cổ phần.Trường hợp bạn có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ 19006672.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì