Thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh mới nhất 2019

Vì nhiều lý do khác nhau mà dẫn đến công việc làm ăn kinh doanh không đạt được nên bạn chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh của mình. Khi muốn thực hiện thủ tục hoạt động của địa điểm kinh doanh thì bạn cần phải tuân theo trình tự, thủ tục nhất định. Chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn cụ thể và chi tiết về thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh dưới đây.

1. Thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Nhận kết quả Giấy xác nhận chấm dứt hoạt động của địa điểm.

2. Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh bao gồm

  • Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;
  • Quyết định của về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần;
  • Văn bản ủy quyền

3. Kết quả thực hiện

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

4. Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng Đăng kí kinh doanh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp/ địa điểm kinh doanh.

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn