Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phim mới nhất 2019

Ngành nghề sản xuất phim là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc sản xuất phim tạo ra những tác phẩm điện ảnh độc đáo, lôi cuốn. Theo đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh sản xuất phim phải đáp đủ điều kiện sản xuất phim và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phim. Vì vậy, chúng tôi xin đưa ra những hướng dẫn cụ thể và chi tiết về thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phim mới nhất trong bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

Luật Điện ảnh năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2009;

Nghị định 54/2010 quy định chi tiết Luật Điện ảnh;

2. Điều kiện để được cấp Giấy phép sản xuất phim

Đối với doanh nghiệp đã hoạt động muốn bổ sung ngành nghề sản xuất phim:

– Báo cáo tài chính có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc. Cụ thể:

Lớn hơn hoặc bằng mức vốn là 1.000.000.000 đồng

Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

– Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng

– Quyết định giao vốn đối với doanh nghiệp nhà nước;

– Biên bản góp vốn

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của Luật doanh nghiệp phải là:

– Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam

– Người có năng lực kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực điện ảnh;

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất phim

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất phim;
  • Bản sao giấy tờ chứng nhận thường trú tại Việt Nam của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Báo cáo tài chính năm liền kề hoặc Giấy xác nhận ký quỹ tại ngân hàng 1 tỷ đồng;
  • Hồ sơ năng lực công ty;
  • CMND, hộ khẩu, sơ yếu lý lịch, bằng cấp của Giám đốc công ty.

4. Thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất phim

Cục Điện ảnh Việt Nam.

Thời hạn:  07 -10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn