19006672

Thủ tục công bố hợp quy bình phun thuốc trừ sâu

  1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy) tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp.

– Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

– Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

– Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

 Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối.

——————————————————————————————————-

Việc nộp hồ sơ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Cục chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối.

Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các giấy tờ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn trả hồ sơ, phiếu đề nghị thanh toán phí, lệ phí giao cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

– Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Đối với hồ sơ qua đường bưu điện: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ công bố hợp quy, Cục chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ.

Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị mà hồ sơ không được bổ sung đầy đủ theo quy định, việc xử lý hồ sơ bị hủy bỏ.

Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: cơ quan tiếp nhận ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không hợp lệ: cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

– Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo phiếu hẹn.

  1. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối.
  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần hồ sơ:

  * Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ bao gồm:

– Bản công bố hợp quy (Mẫu 2 CBHC/HQ, phụ lục III TT 28/2012/TT-BKHCN);

– Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

– Bản sao giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

     * Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ bao gồm:

– Bản công bố hợp quy (Mẫu 2 CBHC/HQ, Phụ lục III TT 28/2012);

– Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL tại Phụ lục III TT 28/2012) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

Trường hợp đã được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý phải có bản sao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (còn hiệu lực);

– Bản sao Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy;

– Báo cáo đánh giá hợp quy (mẫu 5 phụ lục III TT số 28/2012);

– Mẫu dấu hợp quy;

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
  2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
  3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối.
  4. Lệ phí: 150.000 đồng/hồ sơ.
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì