Thời gian thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Theo Điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016) quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN gồm:
  • Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
Điều 26, Điều 27 Bộ luật lao động 2012 quy định:

⇒ Như vậy, thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Thoi-gian-thu-viec-co-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-khong
Thoi-gian-thu-viec-co-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-khong
Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động quy định:

“Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định”.

Như vậy, mặc dù không phải tham gia BHXH cho lao động thử việc nhưng công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho người lao động 1 khoản tiền lương tương đương với tỷ lệ mức đóng BHXH bắt buộc thuộc phần trách nhiệm của công ty là 22% (bao gồm: BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%).

Bên cạnh đó, Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011:

“Đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ”.

Kết luận:

Nếu trong thời gian thử việc mà đơn vị sử dụng lao động làm hợp đồng thử việc rõ ràng: Thời gian thử việc, mức lương thử việc…thì không phải đóng BHXH.

Nếu thời gian thử việc mà ghi trong HĐLĐ dài hạn hoặc >3 tháng thì sẽ phải đóng BHXH cho cả thời gian thử việc đó.

Kết thúc thời gian thử việc phải có quyết định là làm tiếp hay nghỉ việc (Nếu làm tiếp phải ký hợp đồng và phải tham gia BHXH).

Tham khảo thêm bài viết liên quan:

° Hình thức hợp đồng có lợi cho người lao động

° Thời gian thử việc và tiền lương thử việc năm 2018

° Cách tính lương làm thêm giờ 

° Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn