Thành lập trung tâm tư vấn du học mới nhất 2019

Hiện nay, du học là một trong những con đường phổ biến đối với mỗi học sinh, sinh viên khi muốn mở rộng tri thức của mình. Vì thế, những trung tâm về tư vấn du học ngày càng phát triển. Nhưng việc kinh doanh ngành nghề tư vấn du học thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra một số những hướng dẫn chi tiết về việc thành lập trung tâm tư vấn du học:

1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Nghị đinh 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Điều kiện đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ kinh doanh tư vấn du học.

Tên ngànhMã ngành
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
– Tư vấn du học (Điều 106 nghị định 46/2017/NĐ-CP)
8560

3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tư vấn du học

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; \

Với những nội dung chủ yếu gồm:

  • Mục tiêu, nội dung hoạt động;
  • Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài;
  • Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện;
  • Phương án giải quyết khi rủi ro đối với người được tư vấn du học

– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.

4. Trình tự đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ

– Thời hạn: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi tổ chức tư vấn du học đặt trụ sở

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn