Tài sản trong dân sự

Tài sản được hiểu là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Con người ai cũng có tài sản và sử dụng hàng ngày trong thực tế.

Các loại tài sản

Theo quy định của pháp luật thì Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản (Điều 105 Bộ luật dân sự 2015). Có thể thấy pháp luật dân sự đã liệt kê khá chi tiết, đầy đủ các loại tài sản.

Vật:

Có thể hiểu tất cả vật xung quanh ta từ cái cốc, quần áo, xe đạp… đều là vật. Điểm chung ở đây là các vật này tồn tại và con người cảm nhận, nhìn được nó. Là một tài sản thì con người phải chiếm hữu được, sử dụng và khai thác tài sản đó để phục vụ mục đích hàng ngày của mỗi con người.

Tiền

được coi là vật ngang giá chung và có thể được sử dụng để định giá các loại tài sản khác như vật, quyền tài sản và cũng là thước đo để định giá tổng số tài sản của một chủ thể nào đó.

Có thể thấy trong các giao dịch hàng ngày, tiền là vật trao đổi giữa các bên như hợp đồng mua bán, các bên trao hàng hóa và nhận lại tiền. Và để được coi là một loại tài sản có giá trị thì tiền là loại phải được lưu thông trong thực tế.

Giấy tờ có giá

Bao gồm séc, cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu đòi nợ, kỳ phiếu… Giấy tờ có giá tồn tại khá phổ biến trong các giao dịch dân sự thuộc hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Giấy tờ có giá là một loại tài sản phổ biến trong giao dịch dân sự và có các đặc tính là xác nhận tài sản của một chủ sở hữu cụ thể, có thể được chuyển giao cho một chủ sở hữu khác, và trị giá được bằng tiền.

Quyền tài sản

Là quyền được trị giá bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự như quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tác phẩm…

Khác với tài sản khác là có thể được nắm, nhìn thấy thì quyền tài sản không thể chuyển nhìn thấy hay chiếm hữu được mà nó chỉ có thể sử dụng được và được chuyển giao. Đồng thời, các quyền này chỉ có thể chuyển nhượng cho người khác.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn