Tài sản được thừa kế trước khi kết hôn có phải là tài sản riêng?

Hỏi: Tôi sinh năm 1978, đã lấy chồng được hơn 10 năm. Trước khi lấy chồng, tôi có được thừa kế 680 m2 quyền sử dụng đất. Nếu ly hôn thì quyền sử dụng 680 m2 đất có phải là tài sản riêng của tôi không?

Có thể bạn quan tâm

Trả lời:

Tài sản riêng của vợ chồng được quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng khi vợ chồng chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất như sau:

“Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung như sau:

“1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Do bạn được thừa kế quyền sử dụng 680 m2 trước khi kết hôn, nên quyền sử dụng đất này là tài sản riêng của bạn, trừ trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất được nhập vào tài sản chung theo quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình đã trích dẫn ở trên.

 

Tham khảo các bài viết có cùng chủ đề:

• Trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

• Điều kiện để được nuôi con sau ly hôn

• Quy định về trường hợp ly hôn vắng mặt

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ