Tag Archives: tử hình

Tử hình: nên giữ hay bỏ

tu-hinh-giu-hay-bo

Tử hình là phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử loài người, đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước, tại thời điểm mà các bộ lạc thị tộc còn tồn tại, xâm lấn lãnh thổ và triệt tiêu lẫn nhau, tù binh của những cuộc chiến này đã trở thành những người bị tử

Các hình phạt chính trong Bộ luật hình sự Việt Nam – phần 2

Các hình phạt chính trong Bộ luật hình sự Việt Nam

Ngoài các hình phạt như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) còn quy định một số loại hình phạt trong luật hình sự tại khoản 1 Điều 28 như sau: – Trục xuất: Là hình phạt buộc người nước ngoài