Tag Archives: thue thu nhap doanh nghiep

Vài nét về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thue Thu Nhap Doanh Nghiep

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định theo pháp luật Việt Nam. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam

Ưu đãi về thuế  thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

uu-dai-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-doi-voi-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe

Theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, “Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Các khoản chi không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cac-khoan-chi-phi-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi bổ sung 2013 các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015: Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh

Mức thuế suất chung áp dụng cho thuế thu nhập doanh nghiệp

muc-thue-suat-chung-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: Trước ngày 1/1/2016, áp dụng như sau: Thuế suất 20%: Áp dụng cho những doanh nghiệp có doanh thu <20% Thuế suất 22%: Áp dụng cho những doanh nghiệp có doanh thu >20

Thuế thu nhập doanh nghiệp

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh vào thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu, tức là người chịu thuế và người nộp thuế là cùng