Tag Archives: thụ lý đơn

Đơn đăng ký sáng chế không được thụ lý

Don Dang Ky Sang Che Khong Duoc Thu Ly

Câu hỏi Kính chào luật sư. Tôi đang gặp phải một trường hợp về sở hữu trí tuệ mong được luật sư giải đáp. Đơn đăng ký sáng chế của tôi không được thụ lý theo tình huống như sau. Ngày 22/12/2019, anh A đã nộp đơn đăng ký sáng chế độc quyền đối với