Tag Archives: pháp nhân bị xâm phạm thì cá nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm gì?

Tại sao công ty hợp danh có tư cách pháp nhân

Tai Sao Cong Ty Hop Danh Co Tu Cach Phap Nhan

Câu hỏi Kính chào Công ty ANS Law, tôi và một người bạn có dự định thành lập doanh nghiệp để kinh doanh. Chúng tôi thấy mô hình công ty hợp danh rất phù hợp cho điều kiện kinh doanh cũng như quản lý. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi được biết công ty hợp

Quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì họ có thể làm gì?

khi-quyen-dan-su-cua-ca-nhan-phap-nhan-bi-xam-pham-thi-ca-nhan-co-quyen-yeu-cau-co-quan-co-tham-quyen-lam-gi

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì cá nhân, pháp nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm gì? Trả lời: Điều 11 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các phương thức bảo vệ quyền dân sự như sau: “Khi quyền dân sự của