Tag Archives: nhãn hiệu đen trắng

Đăng ký nhãn hiệu màu sắc hay nhãn hiệu đen trắng

Đăng Ký Nhãn Hiệu Màu Sắc Hay Nhãn Hiệu đen Trắng

Đăng ký nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen trắng là một trong những vấn đề được người nộp đơn quan tâm nhất. Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, việc lựa chọn đăng ký nhãn hiệu màu hay đăng ký nhãn hiệu đen trắng là một vấn đề mà nhiều người nộp đơn còn băn khoăn. Nhãn hiệu màu và nhãn hiệu đen trắng có một số ưu, nhược điểm khác nhau, do đó sẽ có một số sự khác nhau trong phạm vi bảo hộ mà người nộp đơn cần cân nhắc.