Tag Archives: miễn hợp pháp hoá lãnh sự

Quy định về hợp pháp hoá lãnh sự theo pháp luật Việt Nam

Hop Phap Hoa Lanh Su

Để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Vậy có những trường hợp nào được miễn hợp pháp hoá lãnh sự? Trình tự, thủ tục hợp pháp hoá như nào?… Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính