Tag Archives: Khi quyền dân sự của cá nhân

Quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì họ có thể làm gì?

khi-quyen-dan-su-cua-ca-nhan-phap-nhan-bi-xam-pham-thi-ca-nhan-co-quyen-yeu-cau-co-quan-co-tham-quyen-lam-gi

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì cá nhân, pháp nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm gì? Trả lời: Điều 11 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các phương thức bảo vệ quyền dân sự như sau: “Khi quyền dân sự của