Tag Archives: hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh

Pháp luật Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh một cách lành mạnh, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia là bình đẳng, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng làm được điều này. Thực tế cho thấy vẫn còn tồn tại những doanh nghiệp có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Vậy pháp luật có những quy định như thế nào về vấn đề này?

Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

hanh-vi-khuyen-mai-nham-canh-tranh-khong-lanh-manh

Khuyến mại là một trong những hoạt động thương mại được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm mục đích thu hút khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp cũng lợi dụng hình thức xúc tiến thương mại này để nhằm cạnh tranh, loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh một cách không lành mạnh

Phân biệt hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

phan-biet-hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh-va-hanh-vi-xam-pham-quyen-so-huu-cong-nghiep

Sự khác nhau về đối tượng xâm phạm, yếu tố lỗi và chủ thể xâm phạm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật sở hữu trí tuệ

hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh

Cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Thế nào được coi là cạnh tranh không lành mạnh ? Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và các luật liên quan khác thì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh khác gì nhau