Tag Archives: doanh nghiệp khoa học công nghệ

Ưu đãi về thuế  thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

uu-dai-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-doi-voi-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe

Theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, “Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

dieu-kien-chung-nhan-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 2 Công văn số 1048/BKHCN.  Để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện dưới đây: Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Điều kiện