Tag Archives: DN KH&CN

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

dieu-kien-chung-nhan-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 2 Công văn số 1048/BKHCN.  Để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện dưới đây: Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Điều kiện