Tag Archives: đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh năm 2021

Ho Kinh Doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới nhất năm 2021. Nộp ở đâu? Hồ sơ cần những gì? Trình tự giải quyết hồ sơ. Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh? Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chủ hộ kinh doanh là – cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân: là công dân