Tag Archives: công chứng là gì

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

gia-tri-phap-ly-cua-van-ban-cong-chung

Điều 5 Luật công chứng 2014 quy định về Giá trị pháp lý của văn bản công chứng như sau: “1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. 2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có