Tag Archives: bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa

Thoi Diem Chuyen Rui Ro Hang Hoa

Câu hỏi Kính chào Công ty ANS LAW, tôi đang gặp một vấn đề về thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa như sau, rất mong nhận được sự giải đáp từ Công ty. Công ty của tôi (Công ty A) và công ty đối tác (Công ty B) đã giao kết hợp đồng thương

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Các loại hình phạt trong luật hình sự Việt Nam năm 2020

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại nghĩa vụ dân sự. Theo quy định của pháp luật thì một hoặc nhiều chủ thế ( gọi là người có nghĩa vụ) phải làm một công việc hoặc không được làm một công việc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ