Tag Archives: bảo vệ

Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

bien-phap-bao-ve-quyen-so-huu-cong-nghiep

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện có hành vi xâm phạm, có thể bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của mình bằng các biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, tùy từng mức độ xâm phạm khác nhau mà các chủ thể này cần lưu ý nên chọn biện pháp dân sự hay biện pháp hành chính.

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định của Luật PCTN

bao-ve-nguoi-to-cao-tham-nhung-theo-luat-phong-chong-tham-nhung

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định của luật Phòng chống tham nhũng như thế nào ? Người tố cáo tham nhũng được pháp luật bảo vệ bằng những hình thức nào ? Tham nhũng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia.

Hôn nhân đồng giới

ket hon dong gioi

Hôn nhân đồng giới là hôn nhân giữa hai người có cùng giới tính sinh học. Trong quan niệm nhiều người thì việc hai người đồng tính kết đôi với nhau là điều không bình thường và không thể chấp nhận được. Song mọi người có quyền mưu cầu hạnh phúc và là hạnh phúc

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của mỗi cá nhân là yếu tố vô cùng quan trọng với mỗi con người. góp phần xây dựng “thương hiệu” của người đó trong mắt mọi người xung quanh. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong những  quyền nhân thân vô cùng