Tag Archives: áp dụng tương tự pháp luật

Áp dụng tương tự pháp luật là gì?

Ap Dung Tuong Tu Phap Luat

Áp dụng tương tự pháp luật được quy định tại Điều 6 Bộ luật Dân sự 2015. Áp dụng tương tự pháp luật là gì? Nguyên nhân, điều kiện và hậu quả pháp lý của việc áp dụng tương tự pháp luật? Khái niệm Áp dụng tương tự pháp luật là dùng những quy phạm

Phân biệt áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật

Ap Dung Tap Quan Ap Dung Tuong Tu Phap Luat

Áp dụng tập quán là gì? Áp dụng tương tự pháp luật là gì? Áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật có điểm gì khác nhau? Tại sao phải áp dụng tập quán và tương tự pháp luật Cha ông ta có câu “phép vua thua lệ làng”, tức là những