Tag Archives: áp dụng tập quán

Phân biệt áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật

Ap Dung Tap Quan Ap Dung Tuong Tu Phap Luat

Áp dụng tập quán là gì? Áp dụng tương tự pháp luật là gì? Áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật có điểm gì khác nhau? Tại sao phải áp dụng tập quán và tương tự pháp luật Cha ông ta có câu “phép vua thua lệ làng”, tức là những