Sự hỗ trợ của luật sư tư vấn

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện chính sách mở cửa thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài… tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, ngoại giao…

Các cá nhân muốn thành lập công ty cần phải tiến hành các thủ tục thành lập tại cơ quan nhà nước, làm thế nào để đúng thủ tục và nhanh chóng cần sự hỗ trợ của các luật sư tư vấn, văn phòng luật, công ty luật…Không chỉ trong lĩnh vực doanh nghiệp, rất nhiều lĩnh vực đa dạng và phong phú như: dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai…

Khi lựa chọn đến với các luật sư tư vấn, công ty luật hay văn phòng luật khách hàng sẽ được hỗ trợ tận tình các dịch vụ pháp lý như sau:

Hiện nay, các luật sư tư vấn về rất nhiều lĩnh vực như sau:

+ Tư vấn pháp luật Dân sự, pháp luật Thừa kế – Di chúc, pháp luật về Hợp đồng và các giao dịch, tranh chấp dân sự khác theo quy định của pháp luật.

+  Tư vấn pháp luật Hình sự và quy định liên quan đến tố tụng hình sự (cấu thành tội phạm, khung hình phạt, tội danh, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng…)
+  Tư vấn pháp luật về Đất đai (tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, đất, thu hồi đất đai, bồi thường về đất, hỗ trợ tái định cư…);

+ Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình

+ Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, thương mại, Sở hữu trí tuệ,…

 +  Tư vấn pháp luật về Thuế (quy định pháp luật về kê khai thuế, kế toán thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, khiếu nại,…)
 +  Tư vấn pháp luật Lao động (tranh chấp về hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, sa thải, buộc thôi việc

 +  Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực khác.

Như vậy, dịch vụ với sự hỗ trợ của Luật sư tư khách hàng sẽ giải quyết được mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn