Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong số các tài liệu có trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nội dung và yêu cầu của các nội dung trong tờ khai như sau:

Tờ khai được trình bày theo mẫu, đúng kích thước và điền đầy đủ thông tin cần thiết vào những chỗ thích hợp [mô tả, màu sắc, loại nhãn hiệu đăng ký, tên chủ đơn (người nộp đơn/người đại diện), địa chỉ chủ đơn (người nộp đơn/người đại diện), danh mục hàng hóa dịch vụ, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, chữ ký và đóng dấu xác nhận người khai.

  • Yêu cầu về mẫu nhãn hiệu:

Ngoài mẫu nhãn hiệu trên tờ khai, đơn phải kèm theo 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau và đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu có kích thước 80mm x 80mm trên tờ khai.
  • Đối với nhãn hiệu là hình 3 chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu.
  • Đối với nhãn hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.
  • Yêu cầu đối với mô tả nhãn hiệu

Kết cấu, thành phần của mẫu nhãn hiệu với phần mô tả cần đồng nhất. Màu sắc được miêu tả phù hợp.

  • Tên, địa chỉ của người nộp đơn, cá nhân/tổ chức được ủy quyền nộp đơn

 Trình bày thống nhất với các tài liệu khác trong đơn, hạn chế sử dụng từ viết tắt.

  • Loại nhãn hiệu đăng ký:

Người nộp đơn đánh dấu vào mục thích hợp như nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu tập thể.

  • Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cần được thể hiện trong tờ khai bằng cách điền đầy đủ thông tin về yêu cầu ngày ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nước xuất xứ của tài liệu.

  • Yêu cầu về danh mục, nhóm sản phẩm, dịch vụ:

Danh mục phải được phân nhóm, đồng thời cần kiểm tra độ chính xác căn cứ vào Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ. Nếu tên hàng hóa/dịch vụ trong Bảng phân loại bao hàm nhiều nghĩa thì khi chuyển ngữ phải dựa trên  tiêu chí phân loại của nhóm chứa hàng hóa/dịch vụ đó.

  • Cam kết của người nộp đơn:

Chủ đơn cam kết chính xác, trung thực.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here