Thông báo thiếu sót đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, đôi khi người nộp đơn gặp phải những sai sót. Khi thẩm định về hình thức, nội dung, nếu có sai sót, người nộp đơn sẽ nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ.Người nộp đơn làm gì khi nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu?

 Thẩm định về mặt hình thức có nghĩa là đơn sẽ được xem xét về hình thức như việc mô tả mẫu nhãn hiệu, xem xét về việc phân nhóm sản phẩm, dịch vụ đã phù hợp với bảng phân loại quốc tế hay chưa. Nếu đơn đáp ứng các điều kiện đã nêu, trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và đơn sẽ được công bố trên công báo sở hữu trí tuệ và sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung.

Ngược lại, nếu đơn không đáp ứng về mặt hình thức, thường là việc mô tả chưa đúng, việc phân nhóm sản phẩm dịch vụ chưa chính xác.Việc phân đúng nhóm theo bảng phân loại Nice không phải việc dễ dàng với những người chưa có nhiều kiến thức về Luật sở hữu trí tuệ cũng như bảng phân loại này. Vì vậy, để tránh gặp phải sai sót thì người nộp đơn nên nhờ tới những công ty tư vấn hoặc người có chuyên môn. Khi có những sai sót như thế Cục SHTT sẽ gửi thông báo về cho người nộp đơn sửa chữa, bổ sung. Thẩm định kéo dài một tháng kể từ ngày bổ sung. Trong thời hạn thẩm định hình thức, người nộp đơn có thể sửa đổi, bổ sung 2 lần.

 Khi nhận được Thông báo này, người nộp đơn lên xem xét nội dung và tiến hành trả lời thông báo này, nếu đơn đã sửa chữa những thiếu sót, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Tương tự như thẩm định hình thức, trong quá trình thẩm định nội dung, người nộp đơn cũng có thể gặp phải những sai sót. Khi đó Thông báo kia lại được gửi về cho người nộp đơn sửa chữa nhưng lần này chỉ được sửa duy nhất một lần, thời hạn thẩm định sau khi sửa chữa không quá hai phần ba thời hạn thẩm định lần thứ nhất, nếu là vụ việc phức tạp cũng không quá 9 tháng.
            Người nộp đơn nên nhờ những đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn khi trả lời những thông báo thiếu sót này một cách nhanh chóng, kịp thời, tránh trường hợp nhãn hiệu bị gián đoạn, hết thời hạn.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here