Sửa đổi, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Nhiều khi việc nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không thể nộp một lần mà có thể đáp ứng những yêu cầu của việc thẩm định hoặc người nộp đơn thay đổi ý định ban đầu mà sửa đổi, bổ sung hay tách, chuyển đổi đơn đăng ký. Vì vậy vấn đề này rất được quan tâm đến trong đăng ký sở hữu công nghiệp.

Thứ nhất, thời điểm có thể sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp:

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ) thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền sửa đổi, bổ sung, tách đơn, yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn; yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và ngược lại.

Thứ hai, phí và lệ phí khi sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi hoặc yêu cầu, yêu cầu công nhận sửa đổi, bổ sung.

Mức phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn sở hữu công nghiệp quy định theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Theo đó mức sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn tùy theo từng đối tượng khác nhau dao động từ 100 nghìn đồng đến 160 nghìn đồng một lần sửa đổi.

Thứ ba: lưu ý khi sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi đối tượng đã được bộc lộ trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn.

            Trong trường hợp tách đơn thì ngày nộp đơn của đơn được tách được xác đình là ngày nộp đơn của đơn ban đầu.

            Như vậy, trong đăng ký sở hữu công nghiệp không thể không có thiếu sót, hoặc sai sót tuy nhiên nên hạn chế những sai sót này bằng cách tìm hiểu về những quy định của pháp luật về thủ tục, quy trình đăng ký sở hữu công nghiệp. Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here