Category Archives: Sở hữu trí tuệ

Có phải tất cả tác phẩm chỉ được bảo hộ khi đã hình thành dưới một hình thức vật chất nhất định?

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Có nhiều phương thức khác nhau để xác định căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Khác căn cứ phát sinh đối với quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí; nhãn hiệu, căn cứ là được phát sinh, xác lập dựa

Phân biệt nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại không những thế nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ.  Do đó, phân biệt nhãn hiệu là việc cần thiết giúp chúng ta hiểu đúng về các loại hàng hóa dịch vụ.

Phân biệt các loại nhãn hiệu

Nhãn hiệu là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại không những thế nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ.  Do đó, phân biệt nhãn hiệu là việc cần thiết giúp chúng ta hiểu đúng về các loại hàng hóa dịch vụ.

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, với quy mô lớn và hình thức hết sức tinh vi, trở thành một vấn đề vô cùng bức xức ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường kinh doanh. Vậy như thế nào được gọi là

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

hiệu lực nhãn hiệu

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể dưới đây: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết

Xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả thể hiện dưới nhiều hình thức như: Sửa chữa, cắt xén tác phẩm; sao chép tác phẩm không xin phép tác giả; sử dụng tác phẩm mà không xin phép tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao… Thực tế cũng đã xảy ra nhiều vụ việc