Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

Vi phạm quyền liên quan ngày càng gia tăng và tinh vi hơn. Việc vi phạm đặc biệt đối với quyền liên quan khiến khó đánh giá và kiểm soát. Cùng với quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) cũng là một đối tượng của quyền sở hữu trí

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và được pháp luật bảo hộ, vì vậy, mọi hành vi xâm phạm quyền...

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang...

Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Chính sách và nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Một trong những sự đảm bảo thực hiện quyền sở hữu trí tuệ là sự tham gia của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này. Chính...

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền được bảo hộ của pháp luật đối với các sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Đó là những tác...

Có phải tất cả tác phẩm chỉ được bảo hộ khi đã hình thành dưới một hình thức vật chất nhất định?

Yêu cầu đối với đơn đăng kí nhãn hiệu

Có nhiều phương thức khác nhau để xác định căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Khác căn cứ phát sinh đối với quyền sở...

Phân biệt nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại không những thế nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền...

Phân biệt các loại nhãn hiệu

Nhãn hiệu là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại không những thế nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền...

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Quyen uu tien trong dang ky nhan hieu

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, với quy mô lớn và hình thức hết sức tinh...

Các loại quyền được bảo hộ trong quyền tác giả

Các loại quyền được bảo hộ trong quyền tác giả