Nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu và thương hiệu là hai cụm từ khá phổ biến, thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng hai khái niệm này là một. Tuy nhiên, đứng từ góc độ pháp lý, hai khái niệm này khác hoàn toàn nhau.

Thứ nhất, về khái niệm của nhãn hiệu và thương hiệu:

Theo định nghĩa về nhãn hiệu của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tại Khoản 16 Điều 4, “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Thương hiệu là tất cả những cảm nhận của khách hàng về một nhà sản xuất bao gồm tất cả những gì thuộc về công ty đó, từ nhận diện bên ngoài, đến chất lượng sản phẩm và dùng nó để phân biệt với những nhà sản xuất khác.

Từ khái niệm của nhãn hiệu và thương hiệu có thể vẫn có sự khác nhau giữa hai khái niệm này và nhãn hiệu thì được luật hóa còn thương hiệu thì chưa có quy định.

Thứ hai: Nhãn hiệu là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ còn thương hiệu thì không.

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Mặc dù thương hiệu cũng để phân biệt một doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, nhưng thương hiệu không phải là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ ba, điều kiện để trở thành nhãn hiệu, thương hiệu

 Trước hết, để nhãn hiệu được đăng ký, nhãn hiệu đó cần đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
  • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Điều kiện để trở thành một thương hiệu:

  • Nhận được sự quan tâm của khách hàng, người tiêu dùng.
  • Có sự tin tưởng nhất định từ khách hàng.
  • Quá trình phát triển đã nhận được những tiếng vang trên thị trường.
  • Phổ biến trong công chúng.

Như vậy, dù là nhãn hiệu hay thương hiệu thì cũng cần có những điều kiện nhất định để được pháp luật bảo hộ hoặc nổi tiếng trên thị trường.

Hi vọng bài viết mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát về sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here