Ngày ưu tiên trong sở hữu công nghiệp

Khái niệm ngày ưu tiên trong sở hữu công nghiệp. Đây là  khái niệm đặc thù trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Chúng ta biết rằng luật sở hữu công nghiệp bảo vệ sự sáng tạo. Vì thế nó được bảo hộ theo nguyên tắc “ai sáng tạo trước được bảo hộ trước” – hay ai sáng tạo trước sẽ được quyền ưu tiên cấp bằng bảo hộ.

Ngày người đó sáng tạo sẽ được gọi là ngày ưu tiên. Tuy nhiên,  rất khó biết ai là người sáng tạo trước, vì pháp luật không bắt buộc hễ ai sáng tạo ra được cái gì là phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ cái đó. Thí dụ như Enrico Macconi là người đầu tiên sáng chế ra điện thoại, song ông đã không xin đăng ký ngay. Chính vì thế mà sau đó nảy sinh ra vấn đề tranh chấp giữa Macconi và Graham Bell (người sáng chế sau, song đã nộp đơn bảo hộ trước). Phần lớn các nước đã giải quyết khúc mắc trên theo phương hướng “ai đến nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước sẽ được quyền ưu tiên” (first to file). Về vấn đề  này vẫn còn tranh cãi giữa hai trường phái luật: luật của Mỹ và luật của các nước khác.

Theo luật của Mỹ, ai sáng tạo trước sẽ được ưu tiên cấp văn bằng bảo hộ, bất kể người đó có nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước hay không (first to invent).  Theo  luật của Việt Nam, ngày ưu tiên là ngày được Cục SHTT công nhận là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục hay tại một nước thành viên khác của Công ước Paris trong vòng 12 tháng đối với sáng chế, 6 tháng đối với giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp – trước khi nộp đơn tại Cục. Trường hợp sau được gọi là ngày ưu tiên theo Công ước Paris.

Ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục SHTT là ngày mà Cục công nhận là chủ thể nộp đơn đã thoả mãn các điều kiện về hình thức của đơn (đơn phải viết bằng tiếng Việt, đã đóng lệ phí, thể hiện tính thống nhất trong yêu cầu bảo hộ, khai đầy đủ các mục cần khai trong mẫu đơn và có đầy đủ các hồ sơ đi kèm). Như vậy ngày nộp đơn hợp lệ có thể là ngày chủ thể nộp đơn, hay ngày sửa chữa, bổ sung đơn lần cuối cùng (nếu trong quá trình xét đơn Cục SHTT thấy hồ sơ nộp lên chưa đầy đủ). Để xác định ngày nộp đơn, Cục SHTT phải tiến hành xét nghiệm về hình thức.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here