Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hay giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một tài liệu quan trọng ghi nhận sự đăng ký bảo hộ của pháp luật đối với đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu. Vậy hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bắt đầu từ khi nào và kết thúc khi nào? Làm thế nào để làm thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ, hiệu lực của văn bằng bảo hộ được quy định như sau:

  • Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
  • Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

Xem mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại http://trademarks.vn/kien-thuc-nhan-hieu-hang-hoa/mau-giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu.html  

Để duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng phải làm những thủ tục duy trì và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

            Thời gian gia hạn được pháp luật quy định là trong thời hạn 12 tháng trước và sau khi văn bằng bảo hộ hết hiệu lực. Trong đó, nếu làm thủ tục gia hạn trong khoảng thời gian trước ngày văn bằng hết hiệu lực thì chỉ cần làm thủ tục gia hạn và nộp lệ phí gia hạn là 120 nghìn đồng. Nếu làm thủ tục gia hạn trong khoảng thời gian là 6 tháng sau khi văn bằng hết hiệu lực thì người nộp phải nộp thêm phí nộp muộn tính bằng 10% lệ phí gia hạn trên một tháng.

Ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu A có ngày nộp đơn là ngày 01/01/2006 và đến ngày  20/04/2007 thì được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, như vậy nhãn hiệu A có hiệu lực từ ngày 20/04/2007, ngày hết hiệu lực là ngày 01/01/2016.

Nếu người nộp đơn làm thủ tục gia hạn trong khoảng thời gian từ 01/06/2015 đến 01/01/2016 thì người nộp chỉ phải làm thủ tục gia hạn và nộp 120 nghìn đồng lệ phí gia hạn.

Nếu người nộp đơn làm thủ tục gia hạn trong khoảng thời gian từ 02/01/2016 đến 01/07/2016 thì người nộp đơn phải nộp thêm lệ phí nộp muộn. Ví dụ người nộp đơn làm thủ tục gia hạn vào ngày 05/04/2016 thì phải nộp số tiền là:

Lệ phí = lệ phí gia hạn + số tháng nộp muộn*phí nộp muộn = 120 + 3*12 = 156 (nghìn đồng).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here