Đồng chủ sở hữu đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt sản phẩm dịch vụ của các cá nhân khác nhau. Việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu. Chính vì vậy, để có quyền đối với nhãn hiệu, các tổ chức cá nhân phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu với cơ quan có thẩm quyền là Cục Sở hữu trí tuệ và yêu cầu ghi nhận quyền của họ đối với nhãn hiệu của mình.

Việc đăng ký nhãn hiệu không giới hạn việc đồng chủ sở hữu nghĩa là nhiều người cùng sở hữu nhãn hiệu cũng không ngăn cấm việc một người sở hữu nhiều nhãn hiệu. Trong trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân muốn cùng sở hữu nhãn hiệu thì phải có một văn bản cam kết đồng chủ sở hữu với các nội dung:

  • Cùng đứng tên nộp đơn yêu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho nhãn hiệu
  • Cùng tham gia trong quá trình hoạt động kinh doanh và bảo đảm trong quá trình sử dụng nhãn hiệu luôn được nhân danh của các bên
  • Việc sử dụng nhãn hiệu nêu trên không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ
  • Không có bất kỳ hành động nào gây phương hại đến việc dùng chung nhãn hiệu
  • Không có bất kỳ tranh chấp kiện tụng nào khi cùng sử dụng nhãn hiệu này
  • Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu.

Ngoài ra, các đồng chủ sở hữu còn phải được ghi nhận trong mục đồng chủ sở hữu ở trang cuối của tờ khai đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ.

Câu hỏi đặt ra là, muốn ghi nhận đồng chủ sở hữu nhưng lại sau khi nộp đơn thì có được không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên khi đó, không phải thực hiện như thủ tục nộp mới, cũng không phải thực hiện thủ tục sửa đổi đơn, khi đó phải thực hiện thủ tục chuyển giao một phần đơn đăng ký nhãn hiệu mà sẽ thực hiện theo thủ tục chuyển giao một phần quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here