Đại diện sở hữu trí tuệ

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan nhà nước.

Đại diện sở hữu trí tuệ được pháp luật Việt Nam ghi nhận là ngành nghề dịch vụ có điều kiện. Tức là doanh nghiệp, tổ chức, các nhân hành nghề luật sư Việt Nam hay kể cả hợp tác xã khi đáp ứng được các điều kiện mới được kinh doanh ngành nghề này.

A&S LAW là đơn vị được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép với chức năng tư vấn, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước mọi vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ gồm nhãn hiệu (thường được biết đến với tên gọi thương hiệu), bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, cũng như các biện pháp thực thi để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện sở hữu trí tuệ A&S LAW với mạng lưới đối tác gồm 62 nước trên thế giới, hiện đang là đại diện tư vấn về Sở hữu trí tuệ cho khách hàng trong nước và quốc tế một cách hiệu quả, kinh tế, có tính toàn cầu.Cá nhân, tổ chức, người nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng có thể liên hệ với A&S LAW.

Nội dung của ngành nghề đại diện sở hữu trí tuệ bao gồm:   

  • Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ
  • Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
  • Khi thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ thì cá nhân, tổ chức cần có trách nhiệm.
  • Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ
  • Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện
  • Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here