Quyền xác định lại giới tính của cá nhân ?

Quyền xác định lại giới tính của cá nhân. Giới tính là một trong những yếu tố thuộc về nhân thân, gắn chặt với mỗi cá nhân con người. Xác định lại giới tính là vấn đề luôn được mọi người quan tâm, dù ở bất kì độ tuổi hay giới tính nào. Vậy pháp luật Việt Nam hiện tại quy định như thế nào về việc xác định lại giới tính của cá nhân.

 Điều 36 BLDS 2015 quy định về quyền xác định lại giới tính như sau :

1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Như vậy, cá nhân sẽ được xác định lại giới tính trong trường hợp :

– Giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh

– Giới tính chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính

Theo đó, các tiêu chuẩn y tế xác định khuyết tật bẩm sinh về giới tính gồm:

– Nam lưỡng giới giả nữ

– Nữ lưỡng giới giả nam

– Lưỡng giới thật

– Nhiễm sắc thể giới tính có thể giống ba trường hợp nêu trên nhưng bộ phận sinh dục chưa được biệt hoá hoàn toàn và không thể xác định chính xác là nam hay nữ

Đây được coi là một bước tiến vượt bậc trong công cuộc xây dựng hệ thống pháp luật của nước ta. Với quy định này pháp luật đã cho phép cá nhân được xác định lại giới tính của mình. Điều này hoàn toàn phù hợp và đảm bảo được sự bình đẳng cho mọi cá nhân trước pháp luật để họ có thể sống đúng với giới tính thật của mình và được pháp luật công nhận.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn