19006672

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Trong các đối tượng bảo hộ của quyền tác giả có một đối tượng thuộc lĩnh vực công nghệ là chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Vậy tại sao nó lại được trở thành đối tượng của quyền tác giả và được pháp luật bảo hộ ?

Máy tính có một ngôn ngữ riêng nên để máy tính có thể thực hiện được những công việc cần thiết thì nó phải được mã hóa. Vì ngôn ngữ của máy tính rất phức tạp nên con người nghiên cứu ra các ngôn ngữ lập trình để viết những chương trình cho nó thực hiện dễ dàng hơn. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Chương trình máy tính được viết ra bởi trí tuệ của người viết để máy tính có thể thực hiện được một công việc nhất định. Vì vậy chương trình máy tính là một đối tượng bảo hộ của quyền tác giả.

Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Quyền tác giả đối với chương trình máy tính được quy định như sau :

Tổ chức, cá nhân khi sử dụng chương trình máy tính phải dẫn chiếu xuất xứ của chương trình đó và bảo đảm giữ gìn giá trị đích thực của chương trình máy tính đó ở cả dưới dạng mã nguồn hoặc mã máy.

Cùng với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu cũng là một đối tượng của quyền tác giả trong lĩnh vực công nghệ. Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dưới dạng khác. Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó.

Hiện nay vấn đề sao chép diễn ra ngày càng phổ biến, chính vì vậy việc bảo hộ đối với chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu là hết sức cần thiết để bảo vệ trí tuệ của những người sáng tạo ra nó.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn