Quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì họ có thể làm gì?

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì cá nhân, pháp nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm gì?

Trả lời:

Điều 11 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các phương thức bảo vệ quyền dân sự như sau:

“Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

  1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình.
  2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.
  3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai.
  4. Buộc thực hiện nghĩa vụ.
  5. Buộc bồi thường thiệt hại.
  6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
  7. Yêu cầu khác theo quy định của luật”.

Bài viết bạn có thể quan tâm:

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn