Quy trình thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của bạn đã trải qua quá trình thẩm định hình thức và có đơn chấp nhận hợp lệ từ Cục sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký của bạn sẽ phải qua một quá trình thẩm định nội dung rất cẩn trọng và kỹ lưỡng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về quy trình thẩm định nội dung này.

1. Mục đích của việc thẩm định nội dung

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là đưa ra kết luận xem đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật hay không.

2. Đối tượng không được bảo hộ

(a) Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

(b) Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

(c) Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

(d) Đối tượng trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

3. Nội dung của việc thẩm định

– Kiểm tra nội dung các tài liệu thể hiện bản chất của đối tượng;

– Phân tích bản chất của đối tượng;

– Xác định xem đối tượng có thuộc một trong các đối tượng bị loại trừ không;

– Đánh giá khả năng áp dụng;

– Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp;

– Đánh giá trên cơ sở tư liệu tìm được;

– Kết luận về tính mới;

– Đánh giá tính sáng tạo;

– Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên;

– Đánh giá tính thống nhất của đơn;

– Đưa ra kết luận về khả năng bảo hộ của kiểu dáng.

4. Thời hạn thẩm định nội dung

– Đối với đơn nộp trước ngày 01/01/2010 -> Thời hạn là 06 tháng từ ngày công bố đơn.

– Đối với đơn đăng ký từ ngày 01/01/2010 -> Thời hạn là không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn