Quy trình đăng ký nhãn hiệu (phần 2)

Sau khi kết thúc thẩm định hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu và được chấp nhận  hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 110, Luật Sở hữu trí tuệ.

Đơn hợp lệ là những đơn như sau:

  • Đơn được chấp nhận hợp lệ là đơn không có thiếu sót. (Các thiếu sót xem tại Điểm 8, Quy chế thẩm định nhãn hiệu)
  • Đơn được chấp nhận hợp lệ nếu có thiếu sót tại Điểm 8 nhưng đã được người nộp đơn sửa chữa, bổ sung đúng thời hạn và đạt yêu cầu.

Đơn không được chấp nhận hợp lệ nếu có thiếu sót tại điểm 8, quy chế thẩm định nhãn hiệu nhưng người nộp đơn không thực hiện việc sửa chữa, bổ sung hoặc sửa chữa, bổ sung nhưng không đạt yêu cầu. Người nộp đơn được phép sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký. Nếu sau hai lần sữa chữa, bổ sung nhưng đơn vẫn bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ thì người nộp đơn có thể làm đơn khiếu nại Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ theo thủ tục hành chính. Bộ phận xử lý đơn khiếu nại là Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại.

Theo quy định tại Điều 110, Luật Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Công báo Sở hữu công nghiệp là một văn bản do Cục sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng (thường là ngày 25). Đơn được công bố trên Công báo A với các nội dung: số đơn, ngày nộp đơn, mẫu nhãn hiệu, ngày ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, chủ sở hữu nhãn hiệu, nhóm sản phẩm, dịch vụ, danh mục sản phẩm, dịch vụ.

Sau khi được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, đơn đăng ký tiếp tục được thẩm định nội dung nhằm đưa ra kết luận về dấu hiệu yêu cầu đăng ký làm nhãn hiệu có đáp ứng hay không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ tại Luật Sở hữu trí tuệ, nghị định 103/2006/NĐ-CP, thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn quốc gia nộp trước ngày 01-10-2010 là 6 tháng, sau ngày 01-10-2010 là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ. Thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn quốc tế là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ.

(còn tiếp)

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn