Quy trình ban hành nội quy làm việc

Có cần phải đăng ký nội quy làm việc tại cơ quan nhà nước không? Nội quy làm việc cần bao gồm những nội dung gì? Hồ sơ đăng ký nội quy làm việc cần chuẩn bị những tài liệu gì? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể thủ tục này.

Có thể bạn quan tâm

Trước hết, căn cứ vào Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 thì chỉ người sử dụng lao động (NSDLĐ) sử dụng từ 10 người lao động (NLĐ) trở lên mới phải đăng ký nội quy làm việc (nội quy lao động) và phải lập nội quy lao động thành văn bản.

Thứ hai, về nội dung của nội quy lao động. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 thì:

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Bên cạnh đó, cần lưu ý:

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến NLĐ và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Thứ ba, về hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Điều 121 Bộ luật Lao động 2012 quy định cần những tài liệu như sau:

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

4. Nội quy lao động.

Thứ tư, về thủ tục đăng ký nội quy lao động. Căn cứ vào Điều 120 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì:

– NSDLĐ phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (thường là Sở Lao động thuộc nơi mà cơ sở kinh doanh của NSDLĐ hoạt động).

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, NSDLĐ phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Cơ quan có thẩm quyền sau khi nhận đủ hồ sơ phải cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho NSDLĐ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ phải thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

– Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

– Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

– NSDLĐ có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cuối cùng, về hậu quả đối với các hành vi vi phạm liên quan đến nội quy lao động. Căn cứ vào Điều 15 Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì:

– Không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

+ Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

+ Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

+ Sử dụng nội quy lao động đã hết hiệu lực.

Hy vọng bài viết trên của diendanphapluat.vn đã giúp bạn hiểu thêm về quy trình ban hành nội quy làm việc!

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ