Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Trong các vấn đề quản lý và ảnh hưởng đến việc phát triển đất đai, phân chia và sử dụng đất đai thì quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là việc đáng quan tâm và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chú trọng.

 1. Các cấp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất:

  Có thể bạn quan tâm

Gồm có ba cấp và hai loại hình

 • Cấp quốc gia
 • Cấp tỉnh
 • Cấp huyện
 • Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quốc phòng
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh
 1. Kỳ quy hoạch, kế hoạch
 • Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.
 • Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.
 1. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.
 • Lập chi tiết và phù hợp các cấp với nhau từ dưới lên trên
 • Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.
 • Khai thác hợp lý
 • Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Dân chủ và công khai.
 • Ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ