Quy định về xử lý kết hôn giả tạo

Kết hôn giả tạo là gì? Quy định về cấm kết hôn giả hiện nay? Quy định về việc xử lý kết hôn giả tạo?

Kết hôn giả tạo là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.

  • Quy định về cấm kết hôn giả tạo hiện nay:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định cấm hành vi ” Kết hôn giả tạo”:

“Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình
1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Cấm các hành vi sau đây:
a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo…”

  • Xử lý kết hôn giả tạo: 

Luật Hôn nhân và gia đình coi việc kết hôn vi phạm điều kiện kết hôn là kết hôn trái pháp luật. Việc kết hôn này sẽ bị hủy bởi Tòa án khi có yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định.

– Huỷ kết hôn trái pháp luật:

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ”.

– Xử phạt hành chính:

Khoản 4, Khoản 6 Điều 28 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP có quy định hành vi lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích xuất cảnh có thể áp dụng xử phạt hành chính cụ thể:

“ Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn và môi giới kết hôn:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh; nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài;

b) Lợi dụng việc kết hôn để hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước hoặc để thực hiện các mục đích trục lợi khác.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ