Quy định về trọng tài viên theo Luật trọng tài thương mại 2010

Quy định về trọng tài viên tại Luật trọng tài thương mại 2010 là một chế định đóng vai trò quan trọng. Trọng tài viên góp phần không nhỏ trong phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.

Có thể bạn quan tâm

1. Khái niệm

 Tại khoản 5 điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định ’’ Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này’’.

2. Tiêu chuẩn Trọng tài viên

Tại điều 20 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định về các tiêu chuẩn của trọng tài viên, theo đó:

“1. Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể làm Trọng tài viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;

b) Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên;

c) Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b khoản này, cũng có thể được chọn làm Trọng tài viên.

2. Những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây không được làm Trọng tài viên:

a) Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, công chức thuộc Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án;

b) Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

3.Trung tâm trọng tài có thể quy định thêm các tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đối với Trọng tài viên của tổ chức mình.’’

3. Nghĩa vụ của Trọng tài viên

Tại  điều 21 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định các nghĩa vụ của trọng tài viên:

” 1. Chấp nhận hoặc từ chối giải quyết tranh chấp.

 2. Độc lập trong việc giải quyết tranh chấp.

 3. Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp.

 4. Được hưởng thù lao.

 5. Giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 6. Bảo đảm giải quyết tranh chấp vô tư, nhanh chóng, kịp thời.

 7. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.’’

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn